Τι έχουμε

 

Το Αρχείο της ΜΚΟ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης και περιγραφής αρχειακών ενοτήτων, προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση αρχείων έντυπου τύπου στην Ελλάδα.
 
 Η ταξινόμηση που έχει ακολουθηθεί για το υλικό είναι χρονολογική και θεματική (ανα τίτλο εφημερίδας & ειδος, π.χ. Οικονομικό φύλλο,κ.λ.π.). Για την περιγραφή του υλικού έχει χρησιμοποιηθεί το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. 
Εκτός από την επεξεργασία του αρχειακού υλικού στη φυσική του μορφή (ταξινόμηση-αρχειοθέτηση, περιγραφή), το Ιστορικό Αρχείο αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία σύντομα θα διαχειρίζεται και ηλεκτρονικά το υλικό του, με την ψηφιακή απεικόνιση των τεκμηρίων και με τη χρήση ειδικού προγράμματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. 
 
Έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων (γραπτών τεκμηρίων, φωτογραφιών), με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαφύλαξη του υλικού αλλά και την ευκολία στην πρόσβαση με τη μορφή μηχανής αναζήτησης. Στον χρήστη θα προσφέρεται η δυνατότητα οπτικής απεικόνισης των τεκμηρίων κάθε μορφής, λειτουργία που συνδέεται με ηλεκτρονικό δελτίο αρχειοθέτησης μέσω ειδικού Προγράμματος Διαχείρισης Πληροφοριών, το οποίο έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις διαχείρισης της ΜΚΟ.
 

 

Εφημερίδες
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από τους συνολικά 109 τίτλους εφημερίδων που διαθέτουμε