Σκοπός

 
Στόχος του «Αρχείου Τύπου» είναι η ψηφιοποίηση όλου του αρχείου το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει τα παρακάτω προϊόντα και οι υπηρεσίες στο άμεσο μέλλον :

  1. Ψηφιοποιημένο Ιστορικό αρχείο εφημερίδων της Ελλάδας
  2. Εφαρμογή Διεργασίας επεξεργασίας χειρόγραφων και πολυμεσικών δεδομένων εν όψει εφαρμογών Αναγνώρισης, Αρχειοθέτησης και Δεικτοδότησης.
  3. Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας ψηφιακής βιβλιοθήκης
  4. Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας διάθεσης υπηρεσιών περιεχομένου (καινοτομία)

 
Αναμένεται ότι το Ψηφιακό αρχείο θα τύχει θερμής υποδοχής από το κοινό, καθώς για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμη, σε τόσο υψηλή ποιότητα, όλη η δημοσιευμένη πληροφορία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Θα είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιστορικό ερευνητή, δημοσιογράφο και για όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας γενικότερα.
Βασικός στόχος της ψηφιοποίησης αποτελεί η μεγαλύτερη προσβασιμότητα και καλύτερη διαχείριση του πλούτου των πληροφοριών.
Η αξία και η σημασία του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου, περιέχει:
-  Μια προσπελάσιμη και ανθεκτική κληρονομιά: Μοναδικός και σημαντικός πλούτος στην πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά. Η ψηφιοποίηση της κληρονομιάς αυτής αποτελεί δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για την παροχή βελτιωμένης πρόσβασης στον πολίτη αλλά και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Υποστήριξη της ψηφιοποίησης για λόγους πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της βιομηχανίας περιεχομένων: Η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί βασική δραστηριότητα για τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής της ιδιαιτερότητας σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό πόρο για την εκπαίδευση, τον τουρισμό και τη βιομηχανία περιεχομένων.